Main menu:

Гама честотен генератор

Гама честотен генератор (Vari Gamma 2.0 Generator)

Д-р Кларк е една от пионерите в честотната медицина. Преди запера, д-р Кларк работи със специфични честоти за специфични патогени и публикува дълъг списък със специфични патогенни честоти във книгата си „Лечение на всички болести”. Макар че заперът за известно време да измести честотния генератор, заради лесния си начин на употреба и заради това, че е предназначен за широката публика, излизането на книгата „Наука за синхрометъра- лабораторен наръчник” доведе до възраждане на интереса към специфичните честоти.

Гама честотен генераторНа пазара преди не се предлагаха честотни генератори, специално пригодени за употреба в алтернативната медицина, а тези, които бяха предназначени за такава употреба бяха много скъпи. В съответствие с идеята на д-р Кларк за собственото здраве – вярата, че всеки трябва да може да се грижи за здравето си – ние инициирахме създаването на малък честотен генератор, който може да извършва всички необходими функции за използването на честоти според д-р Хулда Кларк, които освен това да е малък и достъпен:  

Гама честотен генератор Vari Gamma 2.0.

 Цена: 1272 лв.

Как д-р Кларк използва специфичните честоти

Д-р Кларк работи по различни начини с честотните генератори:

● За цел изследване- със синхрометъра. Д-р Кларк определя честотите в честотни таблици в книгата за болестите с честотен генератор и синхрометъра. Всяка една честота в диапазона 1 Hz и 1 000 000 Hz може да бъде генерирана. Можете да изберете честотата от честотната таблица на Кларк, от честотната таблица на Райф или от други източници, както и да изберете собствените си честоти.

● За предаване на информацията за честотите във вода. Техниката на хомеографията е обяснена в новата книга за СПИН/ХИВ. Възможно е да копирате информацията за честотите във вода, която след това ще има ефект подобен на този от прилагането на самия честотен генератор.

ГАМА ГЕНЕРАТОР ПО Д-Р КЛАРК

Технически спецификации за гама генератор на квадратни вълни: „Пълният гама генератор“-мултифункционален гама генератор. Следващото поколение на стария популярен „Мини FG“. От семейството на запера и уреда биострийм.Индивидуалното запиране става лесно: Пълният гама генератор точно създава желаната честота. Сигналът може да се програмира за почти всичките му параметри. Честотите според д-р Кларк или д-р Райф или индивидуални честоти, тествани чрез био методи могат да бъдат задействани и запазени на външно устройство за съхранение (програмен драйвър).С пълния гама генератор става насочено запиране според честотите на Кларк и Райф:.Ново: Програми с до 16 стъпки

Ново: Възможност за програмиране с драйвъри.

Ново: нагласяване на колебанието

Ново: нагласяне на включването (синусова вълна)

Ново: нагласяне на ширината на вълната (квадратна вълна)

Ново: ТЕНС лечение на болката с допълнителното устройство биоТЕНС (за САЩ: очаква одобрение от агенцията за храните и лекарствата).

Честоти 1 Hz~1М Hz, резолюция 1 Hz.Волтаж 8-15V, резолюция 1V.Продължителност на стъпката:1-3599с, резолюция 1с Пауза след стъпката: 1-1800, резолюция 1с Излъчване: положително (+0.25V остатъчен волтаж).Колебание. Цикъл на полезно действие 25-50%, резолюция 1%
Генератор на синусови вълни:  
Честоти 1 Hz~1М Hz, резолюция 1 Hz. Волтаж 5-9.4 V, резолюция 0.1V. Продължителност на стъпката:1-3599с, резолюция 1с Пауза след стъпката: 1-1800, резолюция 1 с Колебание Излъчване: наглася се между смесено излъчване и положително, резолюция 0.1 V
Тенс генератор (с БиоксТЕНС):  
Честоти 5 Hz~150 Hz, резолюция 1 Hz Продължителност на стъпката:1-3599с, резолюция 1с .Пауза след стъпката: 1-1800, резолюция 1 с. Симетрична бифазна вълна Ширина на пулсацията 50 μs-200 μs, резолюция 1 μs .Време на задействане Вкл./Изкл. 0-250с, резолюция 1 с. Колебание. Волтаж- наглася се на биоТЕНС до 150 V (неограничено променлив)
Всички генератори: до 16 програмни стъпки. Могат да се съхраняват на външно устройство за съхраняване (драйвър). Генераторът се захранва от две батерии АА. ЕС: медицински устройства клас IIa.За САЩ: Да не се използва за медицински цели върху хора. Приложението ТЕНС чака одобрение от федералната агнеция за храните и лекарствата на САЩ.
Съвместимост и възможност да се четат и записват различни видове драйвъри.“Ч“ се отнася за четене, а „П“ за писане
  Драйвър за запер(оранжев) Драйвър за синусови вълни (розов) или за  квадратни вълни(зелен) ТЕНС драйвър (сив)
Запер Ч Ч (с биоТЕНС)
Гама Ч Ч/П Ч/П (с биоТЕНС)
Биострийм Ч/П (включва софтуер за компютър) Ч/П Ч/П

Vari Gamma 2.0 ГЕНЕРАТОР ПО Д-Р КЛАРК

Характеристики на новия гама генератор:

Удобство:

1.Малък и лесен за управление
2. Интуитивно управление и кратък наръчник за по-бързо разбиране
3. Съвместим с другите електроди, предлагани от нас
4. LCD дисплей с икони
5. Пълен набор приставки

Технология:

6. Генерира синусова или квадратна вълна
7. Може да се използва като запер
8. Генерира честоти между 1Hz и 1МHz, които покриват всички честоти зададени от Кларк и Райф
9. Точен сигнал
10. Програми с до 16 програмни стъпки
11. Програмите могат да се складират на външно устройство (драйвър) (вижте таблицата, която се намира на обратната страна на този лист)
12. Излъчване може да се наглася (генератор на синусови вълни)
13. Проверката на контакта може да бъде изключена за използване без зареждане (напр. със зинкометър и запикатор)
14. ТЕНС лечение на болка със устройството за биоТЕНС (САЩ: очаква одобрение от агенцията по храните и лекарствата).

Дизайн:

15. Атрактивен дизайн
16. Практична чанта за пренасяне.

Съвместимост:

15. Прикрепва се към синкрометър.
16. Прикрепва се към запиращи пластини.
17. Свързва се със запикатор
18. Прави хомеографски копия
19. Задейства драйвъри за запер
20. Задейства честотни програми от Биострийм
21. Съхранява честотни програми за гама или биострийм

Приставки:

 

1 празен драйвър за синусови вълни и

1празен драйвър за квадратни вълни1 един чифт електроди с гел

1 чифт ленти за китки

1 кабел за електроди

1 кабел за свързване със зинкрометър, пластини за запиране, пластини за хомеографски копия

2 батерии АА

 

Пълен гама генератор – Често задавани въпроси

1. Каква е разликата между честотния генератор (ЧГ) и запера?

Д-р Кларк е открила два ефекта от честотите: единия е при приложението на насочена честота, а другият е от запера. Макар че се прилагат по подобен начин, има два ясно различими ефекта: единия е хомеопатичен, защото използвате собствената честота на патогена. Механизмът на другият не е известен, но подаването на честота с положителен заряд покрива едновременно целия спектър. Ако комбинирате двете се получава най-ефективното приложение. Това казва д-р Кларк в наръчника на синкрометъра.

Пълният гама генератор включва запираща програма, така че не е необходимо да се прави допълнително запиране към пълния гама генератор. Но освен това можете да използвате специфични  честоти според честотната таблица на д-р Кларк или други честотни таблици. Също така може да се използва за честотна работа със зинкометъра или да отпечатва честотите на хомеопатични глобули.

2. Как се разбира каква честота да използвам?

Законово не се позволява да се дадат точни насоки каква честота да се използва. Не ни е позволено да твърдим ефективността на която и да е честота за специфично състояние.

В САЩ пълният гама генератор не е медицинско устройство и не може да се използва за медицински цели. Така че е ваша отговорност като клиенти да прочетете книгите на Кларк и да използвате честотната таблица в книгата за болестите. Там има приложена и таблица на честотите на Райф. Други използват кинезиологията или зинкрометъра или някакъв друг начин, за да тестват биоенергетичните си честоти и да определят какви честоти са им необходими. Най-лесният начин е да се прочете книгата на Кларк, дасе открие кои паразит или други патогени са важни за въпросното състояние и да използват тези честоти като допълнение към запирането.

3. Как да използвам книгата на Кларк, за да определя специфична честота?

Вземете книгата „Лечение на всички болести”, отворете я на страницата, където е описано състоянието, с което се опитвате да се справите, открийте кои патогени го предизвикват, вземете честотната таблица и проверете какви чесоти да използвате. Всичко е в книгата! Също така можете да намерите честотната таблица в интернет на адрес: http://www.drclark.net/info/frequencytable.pdf.

Моля ви да разберете, че не ни е позволено да ви дадем повече съвети от тези, които са посочени горе. Моля ви, не ни питайте за повече. Законово не ни е позволено да ви предоставим повече информация. Много ще се радваме да ви дадем пълен наръчник с честотите и т.н., но това ще означава много законови проблеми за нас. Така че ние НЕ МОЖЕМ да го направим! Ако това ви ядосва, моля ви подайте жалба до Агенцията за контрол на храните и лекарствата или в аналогична институция.

Два примера за определяне на честотите според Кларк:

Пример: Знаете че имате проблем с вируса на Епщайн Бар. Погледнете честотата в честотната таблица в книгата за болестите на стр.564, честотите, които трябва да използвате са 375Hz и 380Hz.

Пример: Имате екзема, но не знаете кои патоген е свързан с нея. Отворете книгата на главата за екземите (стр.192). Определете, кой патоген я предизвиква (д-р Кларк ги споменава). Обърнете на честотната таблица в края на книгата, за да определите честотите на тези патогени.

4. Как да определя коя форма на вълната да използвам?

Ако искате да имате широкоспектърен ефект като от запер, но все пак да използвате специфична честота, използвайте положително заредена квадратна вълна (генератор на квадратни вълни).

Ако искате да използвате една специфична честота самостоятелно, използвайте чистата синусова вълна със смесен заряд (генератор на синусови вълни). Също така използвайте тази честота, когато прикрепяте пълния гама генератор към зинкрометъра или отпечатвате честоти във вода или хомеопатични глобули.

В наръчника за синхрометъра ще намерите справка за използването на положителни синусови пълни. Д-р Кларк го използва ЗАЕДНО със запера, напр. прикрепя запер към човека, плюс специфични честоти със честотния генератор.

5. Какво казва д-р Кларк за честотните генератори?

Можете да направите справка за използването на честотен генератор на следните места:

● книга „Лечение на всички болести”

● книга „Лечение на всички болести” честотни таблици

● „Наука за синхрометъра лабораторен наръчник”, стр. 137-140. Това е най-подходящото място за справка, защото всичко е много прецизно описано и е последното, написано от д-р Кларк за запиране със специфични честоти.

6. С какво пълният гама генератор е различен от другите устройства, които се предлагат на пазара?

Преди всичко, гама генераторът не е уред за тестване. Той не може да тества, може само да генерира честоти.

Пълният гама генератор може да генерира всяка една честота в диапазона от 1Hz до 1 МHz. Можете да работите с него според честотните таблици на Кларк, Райф или други. Гама генераторът генерира синусова или квадратна вълна. Уредът не може да генерира други вълни (като триъгълна или квадратна вълна с полегати страни).

Гама генераторът не може да бъде включен към компютър, както например устройството биострийм. Това е причината гама генераторът да бе може да програмира драйвъри за запер. Всички останали драйвъри (синусов, квадратен и ТЕНС) могат да бъдат програмирани направо от гама генератора.

Гама генератора може и да трепти/колебае, което означава че покрива спектър от честоти. Гама генератора може да съхранява информация само външно (драйвъри) в самото устройство се съхранява само настоящата програма по време на процедура по запиране, като тя се изтрива, когато уредът се изключи, ако не бъде запаметена на драйвър. В устройството няма база данни за честотите на Кларк и за други честоти.

7. По какъв начин гама генератора се различава от устройството на Райф?

Най-добрите устройства на Райф, които се предлагат на пазара използват плазмени тръби, за да предават честотите. Пълният гама генератор няма плазмени тръби, а електроди. Но на пазара се предлагат и устройства на Райф, които също така използват електроди (напр. Ф-скан).

Повечето устройства на Райф имат запаметени таблици с честоти. При пълния гама генератор трябва да напишете честотите според таблицата на Райф.

Някои устройства на Райф използват вълна със смесен заряд с форма подобна, но не еднаква на тази на квадратната вълна, като страните са наклонени, а не вертикални. Пълният гама генератор създава само синусови или квадратни вълни с идеално вертикални страни. Тъй като д-р Кларк настоятелно ни съветва да не използваме вълни със смесен заряд, такива вълни не могат да се генерират от пълния гама генератор.

8. Трудно ли се използва ЧГ?

Разбира се, работата с честоти е по-сложна от запирането и човек трябва да определи коя честота да използва. Така че това устройство е предназначено за хора, които се интересуват от алтернативна медицина и честоти, както и от теориите на д-р Хулда Кларк, Ройъл Реймънд Райф и био резонанса (напр. д-р Морел).

Дисплеят, клавиатурата и функциите на пълния гама генератор са максимално опростени и с интуитивен начин на използване, таке че всеки човек да може да се научи как да го използва.

9. Какви съобразени със закона твърдения за пълния гама генератор могат да се направят и за какво може да се използва уреда?

В Европа: пълният гама генератор е одобрено медицинско устройство клас IIa. Може да се използва като ТЕНС устройство (транс епидермален нерво стимулатор) за всички приложения, одобрени за ТЕНС устройства. Безопасността му е гарантирана от строгите европейски технически изисквания за медицински устройства. Не можем да твърдим, че определени честоти са ефективни за лечение на определени болести.

В САЩ: пълния гама генератор не е медицинско устройство. Той е функционален генератор, които може да се използва за изследователска работа напр. за тестване на продукти на зинкометъра или отпечатване на хомеопатични глобули на пластината на зинкометъра. Не можем да го препоръчваме за медицинска употреба при хора.